Τα Παραθυρα [The Windows]

Τα παράθυρα αντικατοπτρίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο. [λέω συνήθως]

Είναι η σύνδεση μας με ό, τι βρίσκεται πέρα από εμάς. [λέμε συνήθως]

Τα ανοίγουμε και νιώθουμε σαν να ανοίγουμε την ψυχή μας στον κόσμο που ενδόμυχα ποθούμε. [λες συνήθως]

Τα παράθυρά μου είναι μεγάλα και ευήλια. [λέω συνήθως]

Είναι τετράγωνα με ένα ιδιαίτερο λευκό κάδρο από την εσωτερική τους πλευρά και ένα ραφάκι που εξέχει, καλύπτοντας το καλοριφέρ του δωματίου. [λένε συνήθως]

Η αλήθεια είναι τα αγαπώ τα παράθυρά μου και ας μου μιλούν άσχημα κάποιες φορές. [ησυχία]

 

***English***

Windows reflect our inner world. [I usually say]

They are our connection with whatever exists beyond us. [we usually say]

We open them and we feel as if our soul is opening to the world that we deeply desire. [you usually say]

My windows are big and full of light. [I usually say]

They are square, with a distinct white frame on their inner side and a shelf that protrudes, covering the room’s radiator. [they usually say]

The truth is, I love my windows even if they sometimes say mean things to me. [silence]

 

Photo: Pentax P30, Ilford 200, 35mm film. Leeuwarden, 2014, the Netherlands.

the fall

She stares at that window all day. She dares.
Through its broken frame, she stares. Then she dares to fear.
She dreams.
Above the concrete and the clouds, she dares to dream.
She screams. Into the shadows of herself, below that window she grows.
She stares. She dares to scream out loud.
No voice echoes.
The power of those walls. Empty and silent. Like her dreams.
In that room she dares; to talk and crouch upon an ego.
Those dreams.
Scattered in all the corners of those rooms.
She fears.
Of the life she cannot dream. Of the life she hasn’t dared to fear.
All those years.
The years to come.
In the beauty of loneliness, she dares. When she dares she dreams.
When she stares she fears.
And then I saw a smile upon her face.

(Photo of my mother at our old place, Kozani GR, Nov 2013. Pentax)

5.1.2016